НОВИНИ


Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
За повече информация: (+359) 877 599 355


Курс по следдипломна квалификация "Инструктор по йога" 2014 г.

23 март - Общо събрание на БЙФ, гр. В. Търново (изтеглете файла от тук)

29 март - 5 април, Йога лагер х-л Люляците, гр. Габрово - клуб "Вяра", София (изтеглете файла от тук)

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА - 2013г. (изтеглете файла от тук)

Курс "Инструктор по йога" - следдипломна квалификация - януари 2014г. (изтеглете файла от тук)