НОВИНИ


УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА - 2013г. (изтеглете файла от тук)


Помощен, постоянен орган на БФЙ е Съдийската колегия с Управляващ орган - Съдийски съвет.
Съдийският съвет се представлява от: Председател - Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева и Ружа Стойнова.
Съдии в БФЙ са: Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева, Ружа Стойнова и Виолетка Димитрова.


Всеки, който има желание да премине обучение за преподавател по йога, нека изпрати e-mail и телефон на пощата на БФЙ: bf_yoga@abv.bg.
За повече информация обадете се на тел. (+359) 877 599 355 - Стефан Илчев.


Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
За повече информация: (+359) 877 599 355


Подготовка на участниците в предстоящото първенство по йога и обучение за съдии.
Семинар в Априлци от 29 май до 03 юни 2015г. и в Свиленград на 04 и 05 април 2015г.
Желаещите за придобиване на квалификация за съдия могат да получат информация и въпросник за подготовка, моля да напишат писмо на имейл – yoga_hridaya@abv.bg или се обадят на моб. тел.: (+359)887 689903, Люба Комитова.


03 - 10 април, Йога клуб "Вяра" организира Йога семинар, х-л „Люляци”, гр. Габрово (още информация)


04 - 05 април, Йога клуб "Лотос", организира традиционен йога семинар: Шаткарми – изчистващи практики за тялото и ума. Шанкапракшалана – хигиена на храносмилателната система, гр. Априлци, кв. Видима (още информация)


24 - 26 април, Обучение за преподаватели по ЙОГА ЗА ДЕЦА, в детски градини и начален курс, Йога студио - "Ом Шанти", гр. Варна (още информация)


30 април - 03 май, Интегрален йога ритрийт в гр. Банско с Ананда йога (още информация)


01 - 03 май, Йога Уикенд, Спа Хотел Орфей в гр. Девин (още информация)


29 май – 02 юни, Йога-семинар по спортна йога, х-л "Панорама", Априлци, Йога клуб "Свародая" - Варна (още информация)


Курс "Инструктор по йога" - следдипломна квалификация - януари 2014г.

Какво включва Курс Инструктори по йога:
- 645 часа общи и специални предмети.
- Общите предмети (270 часа) се изучават в НСА и са водени от преподаватели от НСА. Такива предмети са например анатомия, физиология, методика на физическото възпитание и други.
- Специалните (375 часа) включват теория и практика. Малка част от тях се преподава по време на учебните лагери в НСА, основно се изучават по време на йога лагерите. Преподавателите са квалифицирани йога инструктори с дългогодишен опит в преподаването на йога.
График на учебните лагери
Обучението е задочно , 3и семестъра /година и половина/.
Има всекидневни занимания в домашни условия, както и 7 учебни лагера по 9-14 дни всеки, на които се изисква лично присъствие.
Четири от тези учебни лагери са в сградата на НСА - София, когато се изучават общи предмети. По време на тези учебни лагери всеки нощува, където е подходящо за него; за хората от провинцията съдействаме за намиране на общежитие.
Обобщение:
- 4 учебни лагери в НСА,
- 3 учебни йога лагери,
- окончателен изпит: 3-4 дни
Изисквания:
- Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
- Компютърна грамотност и редовно ползване на мейл;
- Присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);
- Йога лагерите са задължителни и те са с откъсване от домашни условия, т.е. дори мястото на лагера да е близо до местожителството ви, спането на указаното място за лагер е задължително;
- Предаване на всяка тема за домашна разработка в изискуемия срок;
- Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност.
Цена:
1. Таксата за курса е 1200 лв.
Тази цена включва всички лекторски часове и практики.
Таксата за курса (1200 лв.) може да се преведе на 2 или 3 вноски.
2. Допълнителни разходи (храна и нощувки на йога-лагерите) - ориентировъчно около 1000 лв.
3. Цена на общежития в НСА или хотели в съседство - съобразно условията.
За записване в курса:
Изпратете мейл на адрес: yoga.instructor.2014@gmail.com
Този мейл да съдържа:
- Автобиография със снимка. - Кратко мотивационно писмо защо искам да стана йога инструктор.
- Удостоверение от клуба, в който сте практикували за времето през което сте практикували там и интензитета на практиките.
При първия учебен лагер в НСА през януари 2014 г. трябва да носите:
- Копие от дипломата си;
- Две актуални снимки;
- Медицинско свидетелство; - Удостоверение от психодиспансер;
- 500 лв. за първоначални такси.
Дипломи:
- Тези, които имат диплома за завършено висше образование, ще получат свидетелство за професионална квалификация ИНСТРУКТОР ПО ЙОГА.
- Тези, които нямат завършено висше образование, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ЙОГА.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!