НОВИНИ


Уважаеми преподаватели по йога, приятели и съмишленици,

 Българската федерация по йога предприема инициатива за повишаване познанията, уменията и квалификацията на йога преподавателите в България. От една страна йога е необятна и мистична, а от друга – точна и конкретна. Йога е едновременно наука, философия и мироглед в името на себепознанието. В древността йога се е предавала като традиция, а днес информация за нея може да бъде намерена навсякъде. Но винаги ли тя е точна и достоверна?

 Начинанието на БФЙ е организиране на периодични обучения за преподаватели по йога, които ще имат за задача да изясняват от една страна класическото и традиционно разбиране на теорията и практиките в йога, а от друга – съвременното разбиране на тези практики от гледна точка на научните достижения на човечеството. Това ще ни даде възможност за пълноценно, ефективно и безопасно прилагане на йога познанието в името на нашето и на хората около нас физическо и духовно добруване и израстване.

 Инициативата на БФЙ е и отговор на законодателството на страната за непрекъснатото усъвършенстване и развитие на професионалистите във всяка една област от човешкото познание. Мечтата на ръководството на федерацията е в България йога да се преподава и практикува на много високо ниво, за да можем всички ние да се радваме на нейните безценни плодове.

 Първото обучение е на тема: „Традиционното разбиране за пранаяма и методи за нейното преподаване.” Гост лектор е д-р Б.Р. Шарма, директор на колежа за йога и културен синтез в йога института „Кайвалядхама”, Лонавла, Индия. Обучението ще се проведе на 07.-09.11.2014 г. в „Новотел Пловдив”. Всеки преподавател ще получи удостоверение за участие, което ще му носи квалификационни точки.

 За записване за семинара изпращайте документите на: byfederation@gmail.com
Семинарната такса е 80лв. за цялото обучение, заплатена с превод на: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК SWIFT: TTBB BG 22 IBAN: BG33TTBB94001523923045. Срокът за записване е до 15.10.2014 г. Регистрацията в хотела е индивидуална. В това писмо са приложени: формуляр за участие, програма на семинара, регистрационен формуляр за хотела, който да се попълни и изпрати на: buzcenter@novotelpdv.bg
УС на БФЙ

за повече информация:програма,формуляр,резервация.


Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
За повече информация: (+359) 877 599 355


УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА - 2013г. (изтеглете файла от тук)


17 - 19 октомври 2014г., Йога ритрийт в "Момина крепост" - Ксилифор, В.Търново, организатор - "Йога Арт Студио Шанти" - Пловдив
за повече информация виж страницата на "Йога Арт Студио Шанти"


10 - 12 октомври 2014г., Обучение за преподаватели по йога за деца в детски градини и начален курс, "Момина крепост", Ксилифор - гр. Велико Търново
за повече информация виж страница събития


Курс "Инструктор по йога" - следдипломна квалификация - януари 2014г. (изтеглете файла от тук)